Gulljordbie er en av tre små arter av grønnmetalliske jordbier. Den er først nylig oppdaget i Norge og er meget vanskelig å skille fra den nærstående bronsejordbia, Lasioglossum leucopus.

Utbredelse

Det er noen funn av gulljordbie i Oslo-området og spredt langs kysten sørover til Kristiansand.

Levesett

Arten besøker ulike blomster og hekker i tørr sandjord.

Forvekslingsarter

Gulljordbie er svært lik bronsejordbie, men har noe kraftigere punktur på de første bakkroppsleddene, samt likartet punktur på hode og bryst, i motsetning til bronsejordbie som har svakere og mer spredt punktur på de første bakkroppsleddene og tettere punktur på hodet enn på bryststykket.