Bakkebåndbie er en av våre aller mest sjeldne og mest truete biearter. Den er kun kjent fra én lokalitet i Buskerud, der den flyr i kalkrike tørrbakker. De overvintrende hunnene kommer ut i juni og besøker gjerne hårsvever, mens sommergenerasjonen er knyttet til fagerknoppurt.

Forvekslingsarter

Bakkebåndbie skilles fra skogbåndbie Halictus rubicundus på at den har mørke baklegger.