Sandbåndbie er en sjelden art som finnes på sandområder rundt Oslofjorden, i tillegg til ett enkelt funn ved Elverum. Den besøker mange ulike blomster, men særlig kurvplanter.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med den vanlige engbåndbia Halictus tumulorum.