Skogjordbie er en vanlig art i lysninger, skogkanter og engvegetasjon i Sør-Norge. Den er vanlig også på Vestlandet nord til Møre og Romsdal (Sunndalen). Hunnene overvintrer og er på vingene igjen i mai. Begge kjønn flyr i juli og august. Arten har langt hode med svært tett punktering.