Engbåndbie er en vanlig art med vid utbredelse. Den er mest vanlig i varme tørrbakker, men også i andre mindre varmekrevende naturtyper. Arten besøker mange ulike blomster, og særlig kurvplanter. Engbåndbie er en grønnmetallisk art, der hannene har gule bein.