Eføymarihøne er en veldig liten art som nylig har blitt påvist i Norge i Oslo-området. Den er trolig innført til landet som blindpassasjer. Arten er karakteristisk med sin gule hesteskoformete tegning på dekkvingene. Den lever av mellus på eføy og andre hageplanter. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er mørk brunaktig. Dekkvingene har to U-formete blekgule tegninger sentralt som danner et hesteskoformet mønster over hele dekkvingene. Dekkvingene er tett punktert og lyst behåret. Pronotum er blekgult med flere diffuse mørkere flekker. Hodet, antenner og bein er gule. Antennene er forholdsvis lange. Lengde: 1,2–1,5 mm. 

Preparat av eføymarihøne Clitostethus arcuatus fra siden.

Utbredelse

Eføymarihøne er bare funnet i Oslo-området i Norge der de første funnene ble gjort i 2018. Arten er trolig innført til landet som blindpassasjer med hageplanter. Den er også nylig påvist i Sverige og antas å være på spredning nordover. Den er svært vanlig i Middelhavsområdet og er vidt utbredt i Europa, men også i Afrika og Nord-Amerika. 

Habitat for eføymarihøne Clitostethus arcuatus ved Siljan i Telemark.

Levesett

Eføymarihøne lever av mellus og finnes hovedsakelig i parker og hager eller skogkanter nær urbane strøk. Den ser ut til å foretrekke eføy, men er også funnet på andre planter som kristorn, krossved, vivendel og kaprifol.

Forvekslingsarter

Til tross for sin lille kroppsstørrelse, er det ikke mulig å forveksle eføymarihøne med andre arter av marihøner. Den hesteskoformete tegningen på dekkvingene er helt unik.