Glansmarihøne er en sjelden art som liker seg i tørre og varme habitater. Den er funnet spredt i Sør-Norge både på sandstrender, tørrenger og i åpne lyngområder i skogen. Arten kan kjennes igjen på at den er svart med to små røde flekker nær spissen av dekkvingene. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfarge på pronotum og dekkvinger er svart. Hver av dekkvingene har en liten, ofte diffus rød flekk nær spissen. Til forskjell fra andre småmarihøner er kroppen glinsende og helt uten behåring. Dekkvingene er tett punktert. Pronotum har brede røde kanter, og hos hannen er også framkanten smalt rød. Hodet er svart hos hunnen og rødt med svart bakkant hos hannen. Antennene er tynne og svært korte. Beina er rødoransje med brede og kantete legger. Lengde: 2,7–3,7 mm. 

Utbredelse

Glansmarihøne er i Norge funnet spredt i Sør-Norge, men de fleste funn nær kysten ved Hvaler, Kristiansand, Lista og Jæren. Innlandsfunn foreligger fra Lesja, Aremark, Kongsberg og Drangedal. Det er et gammelt funn også fra Tysnes i Hordaland. Andre steder i Norden er arten også vidt utbredt med spredte funn. Utbredelsen omfatter ellers Europa og Nord-Afrika. 

Habitat for glansmarihøne Hyperaspis pseudopustulata ved Kviljo, Farsund i Vest-Agder.

Levesett

Glansmarihøne er en sjelden art i Norge og foretrekker tørre og varme habitater. Den er oftest funnet på sandstrender og tørrenger med sandsubstrat nær kysten, men også på åpen lyngmark i skogsterreng. Arten lever av bladlus eller skjoldlus. 

Forvekslingsarter

Glansmarihøne kan forveksles med lyngmarihøne Parexochomus nigromaculatus. Glansmarihøne har imidlertid en liten rød flekk bak på hver dekkvinge, men denne kan være utydelig. Glansmarihøne er litt tettere punktert og litt mer glinsende på kroppen. Pronotums framkant er tydelig mer innbuktet hos lyngmarihøne.