Punktmarihøne er en av våre minste marihøner, men kjennes på helsvart kropp som er kraftig punktert og har lang ensrettet behåring. Arten lever av spinnmidd og er brukt i biologisk bekjemping. I Norge er den begrenset utbredt i Oslo-området. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvingene er svart. Dekkvingene er tett og svært grovt punktert og har lang halvt oppstående og lys behåring. Behåringen er jevnt bakoverrettet og viser ingen tegn til hvirvler eller sideretting. Første bakkroppsledd har fullstendige lårlinjer. Antenner, munndeler, legger og tarser er gule. Lår er svarte. Antennene er forholdsvis korte. Lengde: 1,2–1,5 mm. 

Utbredelse

Punktmarihøne er i Norge begrenset utbredt rundt Oslo, Drammen og Tyrifjorden. Den er ellers funnet spredt i sørlige deler av Norden og har en vid utbredelse i Europa, Nord-Afrika og Asia østover gjenom Sibir og Mongolia til Korea. Den er også introdusert til Nord-Amerika. 

Levesett

Punktmarihøne lever av spinnmidd og er derfor en del brukt i biologisk bekjemping av skadedyr på planter. Den finnes i skogkanter, hager og parker på ulike løvtrær og vedaktige planter, særlig liguster. 

Funnsted for punktmarihøne Stethorus pusillus ved Søhol, Hole i Buskerud. 

Forvekslingsarter

Til tross for sin lille kroppsstørrelse og sitt anonyme utseende, er punktmarihøne relativt enkel å kjenne fra de andre små marihønene. Den kraftige punkturen med lang ensrettet behåring er unik blant småmarihønene. Arten er kanskje lettest å forveksle med vierdvergmarihøne Scymnus limbatus som har lignende farge og kroppsstørrelse, men denne har hvirvlet behåring på dekkvingene.