Barskogmarihøne er en vanlig art som hovedsakelig forekommer i kystnære strøk. Den opptrer gjerne i urbane områder, men finnes også på løv- og bartrær i skogen. Arten har lysebrune dekkvinger som normalt er helt uten flekker, og lyst pronotum med V-formet tegning i midten.  

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er lys brun. Dekkvingene har normalt ikke svarte tegninger, men det finnes mørke former med to til seks svarte flekker. Av og til kan den ha en halvmåneformet skyggeflekk bak på dekkvingene. Mørke former kan også ha en del uregelmessige små flekker og virker da noe skitne. Pronotum er kremgult med en V-formet svart tegning og to svarte flekker ved basis. Hodet er kremgult med svart bakkant. Bein og antenner er rødoransje, og antennene forholdsvis korte. Lengde: 4–5 mm. 

Larve: Gråaktig grunnfarge med langsgående lysere bånd langs midten. Mørke grå tuberkler finnes på brystledd og bakkroppsledd, unntatt første bakkroppsledd som har guloransje tuberkler. Beina er gråaktige. 

Typisk form av barskogmarihøne Aphidecta obliterata med mørk flekk bak på dekkvingene. 

Uvanlig mørk form av barskogmarihøne Aphidecta obliterata med små mørke flekker og tydelig stor mørk flekk bak på dekkvingene.

Utbredelse

Barskogmarihøne er vanlig utbredt i kystnære strøk nordover til og med Trøndelag og med spredte funn i Nordland og Troms. Den er mer sjelden i innlandet. Arten er utbredt i sørlige deler av Sverige og Finland, og finnes ellers over det meste av Europa og østover til Ural og Kaukasus. 

Levesett

Barskogmarihøne finnes først og fremst på trær hvor den jakter bladlus. Den finnes ofte på furu, men er også vanlig på løvtrær. Den forekommer ofte i parker og hager i bynære strøk, men også i skogkanter i ulike habitater. 

Forvekslingsarter

Barskogmarihøne kan normalt ikke forveksles med noen andre arter. Tiprikket marihøne Adalia decempunctata kan imidlertid ha former uten flekker på dekkvingene, men da har pronotum runde svarte flekker og ikke V-formet tegning i midten.