Småflekket dvergmarihøne finnes i sandområder over hele landet inkludert i fjellet. Arten er karakteristisk med sine to små og diffuse røde flekker i bakre halvdel av dekkvingene. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvinger er svart. Mot spissen av dekkvingen finnes to små og diffust avgrensete røde flekker. Disse kan være vanskelige å se uten å lette på dekkvingene, men kan av og til mangle. Dekkvingene er tett punktert med kort og lys behåring. Behåringen er rettet skrått bakover ut fra sømmen. Første bakkroppsledd med ufullstendige lårlinjer mot sidene. Frambrysttappen (mellom framhoftene) er uten to svake kjøllinjer. Antenner, munndeler, legger og tarser er rødbrune. Lår er svarte. Antennene er korte. Lengde: 1,5–2,0 mm. 

Utbredelse

Småflekket dvergmarihøne er trolig utbredt over det meste av Norge, men de fleste funn er fra høyereliggende strøk. Arten er også vidt utbredt ellers i Norden og Europa, men den er ikke kjent fra andre verdensdeler. 

Habitat for småflekket dvergmarihøne Nephus bisignatus. Kvitsanden, Røros i Trøndelag. 

Levesett

Arten finnes helst i tørre og varme habitater med sandjord. Den finnes både i sanddyner, sandtak, tørrenger og sandområder i fjellet. Arten er trolig sterkt oversett da den ofte befinner seg i lav vegetasjon. Arten lever av skjoldlus og overvintrer som voksen i strøfallet. 

Forvekslingsarter

Småflekket dvergmarihøne er karakteristisk med sine to små flekker nær spissen av dekkvingene, men disse kan være utydelige eller mangle. I slike tilfeller kan man sjekke at den mangler to kjøler på frambrysttappen mellom framhoftene, noe arter i den nærstående slekten Scymnus har. Dersom dekkvingene er helsvarte, kan småflekket dvergmarihøne ligne vierdvergmarihøne Scymnus limbatus, men denne har hvirvlet behåring på dekkvingene. Den kan også ligne grasdvergmarihøne Scymnus femoralis, men denne har bredere, nesten kulerund kroppsform og er mer glinsende og kraftigere punktert. Ellers har storflekket dvergmarihøne Nephus bipunctatus flekker i bakre halvdel av dekkvingene, men hos denne er flekkene større og klart avgrenset, i tillegg til at kroppsstørrelsen er tydelig større. Man skal også vær klar over at rabbedvergmarihøne Scymnus jakowlewi kan ha flekker i bakre del av dekkvingene, men dette er ikke kjent fra Norge.