Polsterlav er en putedannende begerlav som sjelden danner podetier. Den bestemmes enklest på at den gir en kraftig irrgrønn fargereaksjon med en dråpe klorin. Polsterlav er vanlig langs hele norskekysten i åpne kystheier, mer sjelden i innlandet.

Kjennetegn

Tallus

Basalskjellene er dominerende. De sitter tett sammen i konvekse puter som kan bli opp til 10 cm i diameter. Enkle basalskjell er barkkledde, avlange, svakt innskåret og oppstigende. De er ruglete og ofte noe flekkete på grunn av ujevn fordeling av alger og kan bli opp til 2 cm lange. Fargen er overveiende grågrønn til bleikt gulbrun, sjelden brunaktig.

Podetier er forholdsvis sjeldne. De er korte og uregelmessige med sprekker og skjell, uten egentlige begre, og kan bli opp til 2 cm høye. Overflata på podetiene er barkkledd og ruglete. Fargen er omtrent som fargen på basalskjellene, men ofte noe mørkere.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er sjeldne. De er små og brune, nesten kulerunde, og sitter som regel i grupper i enden av podetiene.

Pyknidier

Pyknidier er vanlige. De har brune munninger og sitter i eller svært nær kanten av basalskjellene.

Kjemi

Tallus reagerer K-, PD+ kraftig gult, C+ irrgrønt og UV+ blåhvitt. Polsterlav inneholder strepsilin, baeomycessyre og squamatsyre. Strepsilin er et sjeldent stoff i lav og forårsaker den spesielle reaksjonen med klorin som gjør arten lett å identifisere.

Økologi

Polsterlav vokser på berg med tynt jorddekke, ofte på næringsfattige, sure bergarter. Den opptrer særlig i kystheier og langs strender. I kystnære områder kan den vokse høyt til fjells.

Utbredelse i Norge og Norden

Polsterlav er utbredt i et bredt belte langs kysten fra Østfold til Finnmark. Den er sjelden i fjellområder lenger inn i landet. Arten er også utbredt i sørlige deler av Sverige og Finland, samt i Danmark. Den opptrer også i oseanisk påvirkete fjell i midtre deler av Sverige. Polsterlav er sjelden på Island og Færøyene.

Utbredelse i verden for øvrig

Polsterlav har en ufullstendig sirkumpolar utbredelse på den nordlige halvkule med tyndepunktet i kystnære områder. Den er kjent fra Vest-Europa, Øst-Asia og Østlige Nord-Amerika. Arten er også kjent fra Sør- og Mellom-Amerika.

Forvekslingsarter

Polsterlav kan forveksles med andre putedannende begerlaver.

Kommentarer

Polsterlav er normalt putedannende uten podetier og kan da ligne på andre putedannende Cladonia-arter og dårlig utvikla arter som normalt har podetier. Den bestemmes imidlertid veldig lett ved hjelp av C-reaksjonen. Ingen andre Cladonia-arter reagerer irrgrønt med klorin (C).