Fjellreinlav er en lys gulhvit reinlavart med relativt slanke greiner, tredelt forgreining og flersidig bøyde greinspisser. Den er vanligst i indre, kontinentale strøk og i fjellet, men forekommer i hele landet. Den er ofte vanskelig å skille fra lys reinlav.

Kjennetegn

Tallus

Podetiene hos fjellreinlav er relativt slanke og rikt forgreina med overveiende tredelt forgreining. Greinspissene er stort sett opprette eller allsidig bøyde. Podetiene kan bli opp til 10 cm høye. Overflata av podetiene er filtaktig, uten bark og skjell. Fargen er overveiende gulhvit til grågul med grønnaktige flekker som skyldes ujevn fordeling av algene. Basalskjell mangler.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er ikke vanlig. De er brune, uanselige og runde og sitter i mindre grupper i greinspissene.

Pyknidier

Pyknidier er vanlige. De har brune munninger og fargeløs gelatin og sitter i greinspissene.

Kjemi

Tallus reagerer K-, PD- eller PD+ rødt, KC+ gult og UV-. Fjellreinlav inneholder usninsyre og isousninsyre og som regel fettsyrene rangiformsyre og norrangiformsyre i tallus. Enkelte populasjoner inneholder fumarprotocetrarsyre med følgestoffer i tillegg.

Økologi

Fjellreinlav vokser ofte i tørre lavfuruskoger og lavbjørkeskoger, på åpen sandmark og i arktisk-alpine heier. Den vokser også ofte på tuer på ombrotrof myr og på blokker og eksponerte bergframspring med tynt jorddekke. Arten vokser ofte mer tørkeutsatt enn lys reinlav.

Utbredelse i Norge og Norden

Fjellreinlav er utbredt i hele landet, men den er vanligst i indre strøk og i fjellet. Den er også kjent fra Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen. Arten er også utbredt i Sverige, Finland og Danmark. Den er ellers påvist på Færøyene og er vanlig på Island.

Utbredelse i verden for øvrig

Fjellreinlav er en sirkumpolar art i arktisk til temperert sone på den nordlige halvkule. Den har hovedtyngden i mellomboreal til arktisk sone og er kjent fra Europa, Asia og Nord-Amerika. Utbredelsen strekker seg inn i høyarktisk sone på Grønland og høyt til fjells i fjellkjedene. Arten finnes også på den sørlige halvkule i sørlige Sør-Amerika, Australasia og Antarktis, men er der kjemisk avvikende. Arten er mest vanlig i kontinentale, nordboreale områder.

Forvekslingsarter

Fjellreinlav kan forveksles både med lys reinlav Cladonia arbuscula og gaffelreinlav Cladonia ciliata.

Kommentarer

Fjellreinlav er ofte vanskelig å skille fra lys reinlav og det er ikke sikkert at de to artene er godt adskilt. Viktige skillekarakterer er at fjellreinlav er spinklere med overveiende tredelt forgreining og flersidig bøyde og tildels opprette greinspisser. Ofte, men ikke alltid, er de også kjemisk adskilt ved at fjellreinlav mangler fumarprotocetrarsyre og i stedet inneholder fettsyrene rangiformsyre og norrangiformsyre. Gaffelreinlav er betydelig spinklere med gaffelgreining, ensidig bøyde, fine greinspisser og med gjennomgående mørkere farge med mer grønntone, se bildet under.

Blandingspopulasjon av fjellreinlav (til venstre) og gaffelreinlav (til høyre). Kysthei i Flatanger, Nord-Trøndelag.