Racerhops kjennetegnes ved at den bakre delen av siste brystsegment hos hunnen har en spektakulær, tilspisset utvidelse i bakkant. Den hurtigsvømmende hoppekrepsen er funnet i et fåtall lokaliteter.

Nøkkelkarakterer

Racerhops Eurythemora velox er karakterisert ved det spesielle utseendet til det siste beinparet (p5), samt det lange halevedhenget. Den skilles fra slektningen poppehops E. lacustris ved at den bakre delen av siste brystsegment har en spektakulær, tilspisset utvidelse i bakkant, noe som mangler hos poppehops. Dessuten er racerhops større og har et noe kortere halevedheng enn poppehops. Racerhops er nesten helt gjennomsiktig og kan i noen tilfeller ha et islett av gulaktig brun farge. Navnet har den fått da den med sine kvikke bevegelser er en «racer» til å komme seg fram i vannet.

Hunn: Lengde 1,3–2,2 mm

Hann: Lengde 1,0–1,9 mm

Økologi og utbredelse

Racerhops er en makrofiltrerer som kan påtreffes både i de fri vannmasser og inne i strandsonen. Den er funnet i et fåtall lokaliteter hvorav alle med unntak av en ligger rundt Oslofjorden og alle under 100 moh. Funnene er både fra innsjø og stilleflytende elvepartier. pH i vannforekomstene er nært nøytral (6,5–7,5), mens ledningsevnen indikerer relativt næringsrike forhold (5–19 mS/m).

Forvekslingsarter