Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 2,205
Limniske 224
Terrestriske 14
Marine 1,967
Antatt antall uoppdagede arter 293
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder