Voksne hunner av kranshops er lette å identifisere på grunn av vedhengene rundt genitalåpningen som er formet som en krans. Den er en østlig art.

Nøkkelkarakterer

Kranshops Heterocope appendiculata er mindre enn både finnmarkshops H. borealis og spasmehops H. saliens. Voksne hunner av kranshops er lette å identifisere på grunn av vedhengene rundt genitalåpningen som er formet som en krans, noe som har resultert i det norske navnet. Dette mangler de to slektningene. Videre har kranshops antenner som når bakenfor bakkroppsvedhenget noe som heller ikke er tilfelle hos slektningene som begge har kortere antenner. Kranshops er delvis gjennomsiktig, vanligvis med en lys grønnaktig, blå farge. Fremre del av antennen samt kjønnsåpningen hos hannen er farget oransje.

Hunn: Lengde 2,0–2,2 mm

Hann: Lengde 1,8–2,0 mm

Økologi og utbredelse

Kranshops er funnet i 13 % av lokalitetene og er noe mindre vanlig enn spasmehops. Den er en predator/griper som er mest vanlig i planktonet, men som også forekommer i strandsonen. De fleste funnene er gjort i traktene mot svenskegrensa mellom 100 og 500 moh. Den er aldri funnet over 1000 moh. Selv om den er funnet i små dammer, er sjansen for å finne kranshops positivt korrelert til innsjøstørrelsen. Den er sjelden i elektrolyttfattig vann og når pH <5.5.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  1,9 1,4 3,5 16,3 20,9 10,1 24,2 27
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  0,8 1,7 11,3 13,8 7,2 12,7 27,8 26,6 14,4
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  0 3,1 2,5 11,9 12,2 20 22,3
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  6,8 25,4 27,9 6,1 5,5 0