Spasmehops er vår vanligste calanoide hoppekreps. Sjansen for å påtreffe dette kraftige og fargerike dyret avtar både mot nord og i retning svenskegrensa.

Nøkkelkarakterer

Spasmehops Heterocope saliens er større og kraftigere enn slektningen kranshops H. appendiculata, men ikke like robust som finnmarkshops H. borealis. Voksne hunner av spasmehops mangler kransen rundt genitalåpningen som fins hos kranshops. Dessuten har spasmehops antenner som ikke når bak til enden av bakkropssvedhenget (furca), noe som er tilfelle hos kranshops. Det norske navnet skyldes de plutselige spastiske bevegelser som kan observeres i stressede situasjoner. Spasmehops har vanligvis en vakker ultramarineblå farge, mens antennene og området rundt kjønnsåpningen har en dyp oransje farge. 

Hunn: Lengde 2,5–3,2 mm

Hann: Lengde 2,2–2,8 mm

Økologi og utbredelse

Spasmehops er den mest vanlige av de calanoide hoppekrepsene og ernærer seg som predator/griper i små og store vannforekomster fra havnivå og opp til høyfjellet (1444 moh.). Sjansen til å finne spasmehops blir mindre når vi flytter oss nordover og det nordligste funnet er gjort på Andøya (Troms). Også når vi beveger oss mot svenskegrensa blir arten mindre vanlig. Her er det i hovedsak kranshops som regjerer. Spasmehops trives med sur vannkvalitet og er funnet i mer enn halvparten av vannene med pH<5.5. Den er vanligst i elektrolyttfattige lokaliteter.

Forvekslingsarter