Vingespenn

34–46 mm.

Kjennetegn

Hannen er blekt gulgrønn. Langs ytterkanten av framvingen løper det to mørkere bånd hvorav særlig det indre er oppløst i flekker. Hunnen har blekere grunnfarge enn hannen, og de mørke båndene langs framvingekanten er kraftigere. Begge kjønn har en mørk flekk midt på framvingen og røde/gule vingefrynser. Det er en viss individuell variasjon hos begge kjønn når det gjelder grunnfarge og utbredelse av de mørke tegningene.

Totalutbredelse

Arktisk Europa, Novaya Zemlya, det nordlige Ural og det nordvestligste hjørnet av Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden i indre deler av Nordland og Troms.

Unge stadier

Larven lever på setermjelt og gulmjelt. Den er grønn med to gule rygglinjer og røde sidelinjer. Overvintringen skjer som puppe, sjeldnere som larve.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På blomsterrike vidder og skråninger fra bjørkebeltet og et stykke opp på snaufjellet, men også lett fuktige tue-områder i og nedenfor bjørkebeltet.