M

Vårspinnerne omfatter bare én art i Europa: vårspinneren Endromis versicolora. Denne store, vakre spinneren overvintrer som puppe og er på vingene så snart snøen tiner om våren. De voksne sommerfuglene tar ikke til seg næring og lever kun kort tid. Larven er grønn med svarte prikker og lever på bjørk. Sommerfuglen er lokalt vanlig nord til Nordland.

Vårspinnerne, som er i slekt med påfuglspinnerne (Saturniidae), omfatter bare 19 arter på verdensbasis og kun én i Europa: vårspinneren Endromis versicolora. Denne er vidt utbredt både i Europa og det nordlige Asia. Sommerfuglen har kraftig og hårete kropp og brede vinger med tynn skjellkledning. Den mangler den vanlige hekteanordningen mellom fram- og bakvinger (frenulum). I hvile holdes vingene takformet over kroppen. Sugesnabelen er sterkt redusert, og den voksne sommerfuglen kan ikke ta til seg næring. Øynene er uten hår. Antennene er kamtannet.