Tussmørkesvermere - Sphingidae 1

Dødninghode Ligustersvermer Furusvermer Vindelsvermer Oleandersvermer
Creator
Vladimir Kononenko
Publisher
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
License
CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike Non-commercial