Vingespenn

21–31 mm.

Kjennetegn

Framvingen er metallisk blåsvart, svakt gjennomsiktig, og har tre langsgående, diffust avtegnede røde flekker. Den ytterste av disse er tydelig utvidet ytterst. Bakvingen er rød med smal svart kant. Blant norske arter kan arten forveksles med båndbloddråpesvermer, som også har tre røde bånd på framvingen, men kan skilles fra denne på følgende trekk: antennene er betydelig bredere. Framvingens røde flekker er mer diffust avtegnet. Den midtre flekken er ikke nevneverdig innsnevret på midten, og spissen er kraftig utvidet, diffust avgrenset og drar seg diagonalt mot vingekanten, mens den hos båndbloddråpesvermer er mer eller mindre tilspisset. Bakvingens svarte kantbånd er smalere enn hos båndbloddråpesvermer.

Totalutbredelse

Sentral- og Sør-Europa til Russland, Lilleasia og Iran. I Sør-Sverige og østlige deler av Danmark.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Unge stadier

Eggene legges i klaser på undersiden av blader av gjeldkarve, som er larvens vertsplante. Larven er lysegul til grønnhvit med to rader svarte prikker langs ryggen og en rad gule flekker langs hver kroppsside. Forpupningen skjer i en lysebrun kokong på bakken eller lavt i vegetasjonen.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

På tørrbakker og enger.