Vingespenn

27–29 mm.

Kjennetegn

Vingenes grunnfarge er brunsvart. Framvingen har tydelige hvite flekker, mens bakvingen kun har antydning til lyse, grå skygger. Den store hvite flekken midt på bakvingens underside er forlenget mot vingerota i overkant. Dette trekket i kombinasjon med at bakvingens overside mangler tydelige flekker skiller arten fra de tre øvrige norske artene i slekten Pyrgus.

Totalutbredelse

Nord-Skandinavia og høyfjell i Mellom-Europa: Pyreneene, Alpene og høyfjell på Balkan.

Utbredelse i Norge

Lokalt alminnelig i fjellregionen i Nordland, Troms og Finnmark. Lengst i nord finnes arten helt ned til havnivå. Arten er også funnet i fjellregionen i Sør-Norge. Den ble opprinnelig beskrevet på 1800-tallet basert på dyr samlet i Dovre kommune samt i Dalarna i Sverige. I 1990 ble arten også funnet i Eidfjord kommune i Vestland.

Unge stadier

Larvens vertsplante(r) i Norden er ikke kjent, men reinrose er sannsynlig.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På lune fjellskråninger, gjerne på steder med grus og stein som den voksne sommerfuglen ynder å sole seg på.