Vingespenn

Hann 58–64 mm., hunn 68–88 mm.

Kjennetegn

Hannen og hunnen har like vingetegninger men ulik grunnfarge. Hos hannen gir forvingen et brunt inntrykk, og bakvingens grunnfarge er dyp oransje. Hos hunnen er begge vingepar grå. Begge kjønn har doble mørke tverrbånd. På framvingen har det ytre tverrbåndet gultonet kjerne, mens det indre har hvit og/eller rød kjerne. Forvingespissen har en stor, rød flekk. Begge vingepar har en karakteristisk svart øyeflekk med blå, røde, gule og hvite tegninger. Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Gjennom Europa til det østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Utbredt i Sør-Norge. Funnet helt opp til Finnmark, men hyppigheten varierer sterkt fra sted til sted og fra år til år.

Unge stadier

Larven lever på mange ulike planter, både urter og løvtrær, men hovedsakelig på blåbær, røsslyng, selje og bjørk (Betula). Larveutviklingen skjer i juni-august. Forpupningen skjer i en brun, pæreformet kokong spunnet fast i vegetasjonen. Puppen overvintrer minst én, av og til to eller flere ganger før den klekker.

Flyvetid

Medio april–juni.

Økologi

Nesten alle slags biotoper, men synes å være vanligst på åpne steder som myrer og lyngheier. Også i fjellet. Hannene flyr om dagen på leting etter hunner. Hunnene flyr om natta og kan lokkes til lys.