Vingespenn

Hann 38–53 mm, hunn 50–75 mm.

Kjennetegn

Kroppen er hvit med tre par svarte flekker på brystet. Vingene er halvgjennomsiktig hvite med tallrike blåsvarte flekker. Hannens antenner har lange kamtenner på indre halvdel mens ytre halvdel er trådformet. Hunnen har trådformede antenner og er betydelig større enn hannen. Sommerfuglen kan ikke forveksles med noen annen art i vår fauna.

Totalutbredelse

Europa og Nord-Afrika. Østover til Øst-Sibir. Innført til Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden på Østlandet nord til Oslo og på Sørlandet. En av de beste lokalitetene for arten er Frognerparken i Oslo.

Unge stadier

Larven lever inne i veden i greiner eller tynne stammer av alle mulige løvtrær og busker. Larvene bruker to til tre år på utviklingen. Etter den siste overvintringen forpupper larven seg i en gang som er utstyrt med et lokk foran utgangshullet. Før klekkingen skyter puppen seg halvveis ut av hullet. Lenger sør i Europa kan larvene opptre som skadedyr i eplehager.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I skogbryn med løvtrær, i hager og parker. Sommerfuglen flyr om natta.