Oecetis lacustris er en liten vårflue med smale, lyst grågule framvinger med svake mørke flekker. Arten er utbredt i Sør-Norge. Larven lever på mudder- eller sandbunn i sjøer og sakteflytende elver. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 5,6–7,9 mm, framvinge hunn: 6,4–9,1 mm.

Kjennetegn

Oecetis lacustris er en liten vårflue. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er lyst grågul med svake, utflytende mørke flekker. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 i finnes i begge vingepar. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er ensfarget og mer enn dobbelt så lang som framvingen. Første antenneledd er omtrent like langt som eller litt lengre enn hodet. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre og tredje segment er omtrent like lange og lengre enn første segment, fjerde segment er kort men lengre enn første segment, og femte segment er litt lengre enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra andre arter i slekten på detaljer i framvingens ribbemønster og på plasseringen av de mørke vingeflekkene. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse og er også funnet i den Orientalske regionen. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i lavlandet i Sør-Norge og i Trøndelag.

Lokalitet for Oecetis lacustris ved Bogstadvann i Oslo.

Levested og økologi

Arten lever i sjøer og sakteflytende elver med mudder- eller sandbunn. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av sand korn.

Flygetid

Fra slutten av juni til begynnelsen av september.

Lokalitet for Oecetis lacustris ved Gravstjern i Indre Østfold, Østfold.