Apatania auricula er en liten til middels stor vårflue med smale, lysegrå framvinger med skrått avskåret tupp. Arten er funnet noen få steder på Østlandet og i Nord-Norge. Larven lever i sjøer uten vegetasjon og i hurtigrennende, større elver. Den bygger et buet, portabelt hus av små steiner. Arten formerer seg nesten utelukkende partenogenetisk.

Størrelse

Framvinge hunn: 8,0–10,1 mm.

Kjennetegn

Apatania auricula er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal og relativt ensfarget lysegrå med skrått avskåret tupp. Vingemerket er stort og relativt mørkt, og er avgrenset av en tverribbe innad. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes i framvingen, men mangler i bakvingen. Mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, og fem segmenter hos hunnen. Første segment er kort hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på at subcosta i framvingen ender i en tverribbe der vingemerket starter. Artene i slekten Apatania kan i praksis ikke skilles på utseendet, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder på Østlandet og i Nord-Norge.

Lokalitet for Apatania auricula ved bredden av Mjøsa i Stange, Hedmark

Levested og økologi

Arten lever i sjøer uten vegetasjon og i hurtigrennende, større elver. Larven bygger et buet, portabelt hus av små steiner. Arten formerer seg nesten utelukkende partenogenetisk.

Flygetid

Fra midten av august til slutten av oktober.