Limnephilus rhombicus er en middels stor til stor vårflue med relativt smale, brunlige framvinger som hver har en stor, lys, rombeformet flekk på midten. Arten er utbredt og vanlig over hele landet. Larven lever i sjøer, dammer, elver og bekker. Den bygger et portabelt hus av små tverrstilte pinner og andre plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 15,8–19,3 mm, framvinge hunn: 16,1–20,7 mm.

Kjennetegn

Limnephilus rhombicus er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er relativt smal med skrått avskåret vingespiss, og er brunlig med en stor, lys, rombeformet flekk på midten. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre relativt store, brune Limnephilus-arter, men kan som regel kjennes igjen på formen på den store, lyse rombeflekken i framvingen samt på at framvingetegningene fremstår som roligere og mindre spraglete. Sikker bestemmelse krever imidlertid at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den finnes i hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt og vanlig over hele landet.

Hunn av Limnephilus rhombicus

Nyklekket individ med fortsatt nokså gjennomsiktige vinger

Levested og økologi

Arten lever i sjøer, dammer, elver og bekker. Larven bygger et portabelt hus av små tverrstilte pinner og andre plantebiter.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av september.