Oxyethira sagittifera er en meget liten vårflue med smale, gråbrune, hvitmønstrede framvinger. Arten er funnet noen få steder spredt i Sør- og Nord-Norge. Larven lever i mosegrodde bredder av pytter og innsjøer, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,1–2,7 mm, framvinge hunn: 2,3–2,8 mm.

Kjennetegn

Oxyethira sagittifera er en meget liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal og gråbrun med hvite tegninger. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har meget spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er redusert. Hodet har punktøyne. Antennen er ensfarget grå. Den er en del kortere enn framvingen hos hannen, betydelig kortere hos hunnen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på kombinasjonen av følgende trekk: midtskinneleggen har tre sporer, punktøyne finnes, og vingetuppene er meget tilspisset. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder spredt i Sør- og Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i mosegrodde bredder av pytter og innsjøer. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra midten av juni til midten av august.