Sjakkbrettmarihøne er en svært vanlig art i store deler av Sør-Norge. Med sitt karakteristiske fargemønster i gult og svart er den lett å identifisere. Arten lever av andre insekter og finnes i en rekke ulike naturtyper fra skog til åpenmark, men går ikke opp i fjellet. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvingene er gul. Dekkvingene har et sjakkbrettaktig mønster, men noen av flekkene flyter ofte sammen slik at det dannes en ankerformet tegning. Av og til kan det svarte mønsteret være redusert til 14 små og isolerte flekker. Pronotum har mer eller mindre utbredt svart tegning ved basis, som kan være redusert til seks svarte flekker. Hodet er svart i bakkant. Bein er rødoransje med mørkere lår, antennene er rødoransje og forholdsvis lange. Lengde: 3,5–4,5 mm. 

Larve: Mørk grå grunnfarge med langsgående lyse bånd langs midten og sidene. Svarte tuberkler på brystledd og bakkroppsledd. Beina er mørke. 

Utbredelse

Sjakkbrettmarihøne Propylea quatuordecimpunctata, relativt mørk form.

Arten finnes i Norge i lavlandet i Sør-Norge nord til sørlige deler av Nordland, men med et isolert funn fra Karasjok i Finnmark. Arten er mindre vanlig i kontinentale barskogsområder i Hedmark. Arten er vidt utbredt i Norden, botrtsett fra helt i nord. Arten har ellers en vid utbredelse over det meste av Palearktis inkludert Nord-Afrika og østover til Korea og Japan. Den er også introdusert til USA. 

Levesett

Sjakkbrettmarihøne finnes i en rekke ulike naturtyper som løvskog, blandingsskog, hager og parker og ulike typer kulturmark og ruderatområder. Arten er insekteter og prefererer bladlus, men kan også ta mellus, skjoldlus, samt larver og egg av enkelte biller og sommerfugler (Dyadechko 1954). De voksne overvintrer, men kommer gjerne ikke fram fra vinterdvalen før i slutten av mai. 

Forvekslingsarter

Mørk form av sjakkbrettmarihøne Propylea quatuordecimpunctata. Merk forskjellene fra engmarihøne Coccinula quatuordecimpustulata.

I sin typiske fargemorf er sjakkbrettmarihøne enkel å kjenne igjen. Lyse fargemorfer kan imidlertid minne om strandmarihøne Tytthaspis sedecimpunctata, mens mørke fargemorfer kan minne om engmarihøne Coccinula quatuordecimpustulata. Sjakkbrettmarihøne er normalt større enn begge disse. Ellers er strandmarihøne mer rund i kroppsformen, har rundere sentralflekker og tydelig sømstripe. Lyse former av sjakkbrettmarihøner har ofte flere avlange flekker. Engmarihøne har flekkene langs sømmen på rekke, mens mørke former av sjakkbrettmarihøne har det andre flekkparet lenger fra sømmen slik at de seks sentrale flekkene danner en likesidet sekskant.