Sørhops er vår vanligste calanoide hoppekreps med sin hovedutbredelse i den sørlige landsdelen, men fins også spredt i de to nordligste fylkene. Den trives best under tregrensen og fins like gjerne i sure humøse vann som i grunne næringsrike sjøer.

Nøkkelkarakterer

Sørhops Eudiaptomus gracilis er slank og den laterale delen av siste brystsegment ender i to spisser som er mer prominente enn hos allestedshops Acanthodiaptomus denticornis. Bakkroppsvedhengene (furca) er korte, omtrent dobbelt så lange som de er brede. Antennene er lange og slanke og når langt forbi enden av bakroppsvedhengene. Sørhops er vanligvis gjennomsiktig og nærmest fargeløs, men noen ganger kan den ha et bredt bånd med sjokoladebrun farge som går på tvers av den bakre delen til brystsegmentet.  

Hunn: Lengde 1,0–2,0 mm

Hann: Lengde 1,0–1,5 mm

Økologi og utbredelse

Sørhops er en makrofiltrerer, som er funnet i ca 30 % av vannene der det er tatt planktoniske prøver. Den er vår vanligste calanoide hoppekreps med hovedutbredelse i den sørlige landsdelen, men fins også spredt i de to nordligste fylkene. Den er funnet med størst frekvens i vann >1ha og er vanlig helt opp mot tregrensen. Over denne er den kun funnet unntaksvis. Den er forsuringstolerant men forekommer også under alkaliske forhold (pH>7.5). Også med hensyn til vannets elektrolyttinnhold er den tolerant.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  18,9 62,3 38 41,2 28,3 17,6 11,2 19,1
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  7,6 30,4 24,4 29,7 30 33,9 30,2 15,2 27,3
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  0 8,2 18,1 29,2 31,3 32,6 27,2
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  31,5 45,9 20,6 23,4 20,4 1

Forvekslingsarter