Tibethops er en relativt stor og kraftig calanoid hoppekreps der hunnen ikke kan forveksles med andre arter på grunn av det asymmetriske utseendet til det siste brystsegmentet.

Nøkkelkarakterer

Tibethops Acanthodiaptomus tibetanus er en relativt stor og kraftig calanoid hoppekreps som ble beskrevet første gang av Daday (1908) fra Tibet. Voksne hunner kan ikke forveksles med andre arter på grunn av det asymmetriske utseendet til det siste brystsegmentet.

Hunn: Lengde ukjent

Hann: Lengde ukjent

Økologi og utbredelse

Tibethops ble for første gang i Norge registrert i et materiale fra Varangerhalvøya. I dag er den funnet i flere vann der alle, med unntak av ett, ligger i Finnmark. Det siste funnet er gjort i Øvre Skarddørsjø nær Røros i Sør-Trøndelag, 1118 moh. Funnene i Finnmark er gjort mellom 8–260 moh. Det foreligger lite med kjemidata fra funnlokalitetene, men de få observasjonene som er gjort indikerer nøytrale og relativt elektrolyttfattige lokaliteter.