Vinterkallhops er en stor, kraftig calanoid hoppekreps, som er en vinterform med diapause om sommeren. Arten er sannsynligvis langt vanligere enn det vi har trodd.

Nøkkelkarakterer

Vinterkallhops Diaptomus castor er en kraftig calanoid hoppekreps og er den største av artene tilhørende familien Diaptomidae i Norge. Antennene er korte og rekker kun bak til det andre brystsegmentet. Bakkroppen er kort og de to bakkroppsvedhengene er omtrent to ganger så lange som brede. På innsiden av det siste benparet (p5) er det en lang pigg i enden på det ytterste segmentet, noe som skiller den fra de andre calanoide hoppekrepsene. Mens hunnen er gulaktig eller oransje, så er hannen mer rød i fargen.

Hunn: Lengde 1,8–3,7 mm

Hann: Lengde: mindre enn hunnen

Økologi og utbredelse

G.O. Sars fant vinterkallhops i fire små dammer, hvorav tre var lokalisert i sør mens den fjerde lå i Nordland. Disse er ikke vist i kartet da eksakt lokalisering er ukjent. Seinere er arten funnet i to lokaliteter i Lier samt i en dam i Oslo i forbindelse med Forskningsrådets skolekampanje i 2013. Den ene funnlokaliteten i Lier ble prøvetatt i tre år, og kun i mai det første året ble det funnet ett voksent individ av både en hann og en hunn. Vinterkallhops er en vinterform som har diapause om sommeren, og som derfor er vanlig i prøver som er tatt sein høst og tidlig vår. Siden vi mangler undersøkelser fra en tid av året da vi kan regne med å fange vinterkallhops, antar vi at den er mer vanlig enn antatt. De aktuelle funnlokalitetene er alle næringsrike dammer.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  0 0 0 0 0 0 0 0
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  0 0,5 0 0 0 0 0
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  0 0,1 0 0 0 0