Chrysis parabrevitarsis er en meget sjelden art som i Norge kun er funnet en gang på Lista. Vertsart i Norge er trolig murervepsen Euodynerus quadrifasciatus. Dette er en av de største Chrysis-artene og minner om Chrysis longula, men har to like lange sporer i enden av midt-tibiene.

Crysis parabrevitarsis ble tidligere omtalt som Chrysis pseudobrevitarsis, men nyere studier basert på DNA-strekkoding og kutikulære hydrokarboner (feromoner) viser at dette er to ulike arter (Soon et al. 2021). Kun førstnevnte art er foreløpig kjent fra Norge. 

Forvekslingsarter

Dette er en av de største Chrysis-artene og minner om Chrysis longula, men har to like lange sporer i enden av midt-tibiene.

Vertsart

Vertsart i Norge er trolig murervepsen Euodynerus quadrifasciatus

Referanser

Soon V, Castillo-Cajas R, Johansson N, Paukkunen J, Rosa P, Ødegaard F, Thomas S og Niehuis O (2021). Cuticular hydrocarbon profile analyses help clarify the species identity of dry-mounted cuckoo wasps (Hymenoptera: Chrysididae), including type material, and reveal evidence for a cryptic species. Insect Systematics and Diversity5(1). https://doi.org/10.1093/isd/ixab002

For more information, please see the English species page