Skoggullveps er en vanlig art i hele Sør-Norge inkludert Vestlandet. Vertsarten er ukjent, men en kandidat er murervepsen Ancistrocerus trifasciatus. Arten skilles fra nærstående arter på det brede og mørke eggleggerøret (egentlig en samling av indre bakkroppsledd), samt at T2 er tydelig finere punktert enn T1.

Vertsart

Vertsarten er ukjent, men en kandidat er murervepsen Ancistrocerus trifasciatus

For more information, please see the English species page