Taigagullveps er en nylig beskrevet art som tidligere gikk under navnet Chrysis mediadentata. Vertsart er murervepsen Ancistrocerus parietum og muligens også Ancistrocerus scoticus. Den ser ut til å være nokså vanlig i Norge, særlig i litt høyereliggende strøk. 

Forvekslingsarter

Taigagullveps er ekstremt vanskelig å skille fra enggullveps Chrysis impressa og smalkjevet gullveps Chrysis schencki, men er oftest tettere og kraftigere punktert på bakkroppen enn C. impressa. Hunnens mandibel er tykkere enn den hos C. schencki.

Vertsarter

Taigagullveps parasitterer flekket murerveps Ancistrocerus parietum og muligens også sandmurerveps Ancistrocerus scoticus.

For more information, please see the English species page