Edelgullveps er en meget sjelden art som kun er funnet en gang i Norge på 1990-tallet i Eidskog i Hedmark. Som vertsart, er lys leirveps Odynerus melanocephalus oppgitt i litteraturen, men denne er ikke gjenfunnet i Norge i nyere tid. Arten kan muligens også bruke den mindre sjeldne mørk leirveps Odynerus spinipes som vertsart. Edelgullveps har gått sterkt tilbake i hele Skandinavia, og det er usikkert om den fortsatt finnes i Norge.

Vertsarter

For more information, please see the English species page