Stor sandgullveps er en vanlig art i sandområder med vertsarten gransnutebillegraver Cerceris arenaria, der den kan finnes i store mengder. Den besøker ofte blomster. Arten skilles fra den nærstående liten sandgullveps Hedychrum niemelai på at den er større, samt unike kjønnskarakterer på siste bukledd og midtre legger.

Forvekslingsart

Arten skilles fra den nærstående liten sandgullveps Hedychrum niemelai på at den er større, samt unike kjønnskarakterer på siste bukledd og midtre legger.

Vertsart

Vimeo video: Hedychrum nobile

Film av stor sandgullveps Hedychrum nobile fra Kilebygda, 27. juli 2015.

For more information, please see the English species page