Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Aegires Lovén, 1844. www.artsdatabanken.no/Pages/325995. Nedlastet <dag/måned/år>