Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Arminidae Iredale & O'Donoghue, 1923 (1841). https://www.artsdatabanken.no/Pages/311070. Nedlastet <dag/måned/år>