Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Acanthodoris M. E. Gray, 1850. www.artsdatabanken.no/Pages/313923. Nedlastet <dag/måned/år>