Arctopora trimaculata er en liten vårflue med middels brede, lyst gulbrune framvinger med mørkere brune tegninger. Arten er utbredt i indre, høyereliggende deler av Sør-Norge og i Nord-Norge. Larven lever blant starr og annen vegetasjon i åpne pytter på rikmyrer og langs strender av innsjøer og elver. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 6,7–8,5 mm, framvinge hunn: 7,0–9,9 mm.

Kjennetegn

Arctopora trimaculata er en liten vårflue. Framvingen er middels bred med skrått avskåret vingespiss, og er lyst gulbrun med mørkere brune tegninger. I ytre del av vingen finnes et delvis avbrutt, brunt tverrbånd som starter i vingemerket (stigma) og ender i vingens bakhjørne. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre små Limnephilidae-arter med gule til brune framvinger, særlig arter i slekten Limnephilus. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa, inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i indre, høyereliggende deler av Sør-Norge og i Nord-Norge.

Lokalitet for Arctopora trimaculata ved Vålåsjøen på Dovre, Oppland

Levested og økologi

Arten lever i åpne pytter på rikmyrer og langs strender av innsjøer og elver. Larven lever blant starr og annen vegetasjon. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantedeler.

Flygetid

Fra midten av juni til slutten av august.