Hydropsyche siltalai er en liten til middels stor vårflue med relativt smale, trekantede, kontrastrike gulgrå framvinger. Arten er vanlig spesielt i kystnære områder i Sør-Norge og i Trøndelag og er rapportert nord til Finnmark. Larven lever på mosedekte steiner og grus i raskt flytende bekker og elver og kan være svært vanlig i utløpet av innsjøer. Den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 9,0–12,9 mm, framvinge hunn: 8,3–13,1 mm.

Kjennetegn

Hydropsyche siltalai er en liten til middels stor vårflue. Kjønnene er omtrent like store. Framvingen er relativt smal og trekantet med kontrastrike tegninger i gulgrå til mørkegrå toner.  Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i både fram- og bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er hos hannen gjerne like lang som eller noe lengre enn framvingen, hos hunnen noe kortere enn framvingen. Sett ovenfra har antenneleddene karakteristiske diagonale lister som gir antennen et spiralsnodd inntrykk. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment lengre enn første segment, tredje segment kort, fjerde segment lengre enn tredje, femte segment omtrent like langt som de øvrige segmentene til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på de karakteristiske, diagonale listene på oversiden av antenneleddene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene. Hos hunnene må genitaliene klares f.eks. i 10% kald kalilut (KOH) slik at de indre strukturene blir synlige.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig spesielt i kystnære områder i Sør-Norge og i Trøndelag og er rapportert nord til Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i raskt flytende bekker og elver og kan være svært vanlig i utløpet av innsjøer. Larven lever på mosedekte steiner og grus hvor den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Fra slutten av mai til slutten av september.

Lokalitet for Hydropsyche siltalai i Lommedalen i Bærum, Akershus