Parachiona picicornis er en liten vårflue med brede, ensfarget lyst gulbrune framvinger. Arten er funnet et fåtall steder i Sør-Norge nord til Trøndelag. Larven lever blant mose i grunnvannsforsynte sig og kilder. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 7,0–10,2 mm, framvinge hunn: 7,1–10,0 mm.

Kjennetegn

Parachiona picicornis er en liten vårflue. Framvingen er bred med avrundet vingespiss, og er ensfarget lyst gulbrun. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som, eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre små, bredvingete Limnephilidae-arter med gulbrune framvinger, blant annet Asynarchus impar. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark og Sverige.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet et fåtall steder i Sør-Norge nord til Trøndelag.

Lokalitet for Parachiona picicornis i en vannfylt grøft i Kjaglidalen i Bærum, Akershus

Levested og økologi

Arten lever i grunnvannsforsynte sig og kilder med mose. Larven lever blant mosen. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

I juni.