Hårmarihøner Epilachninae er de eneste marihønene som er planteetere. Artene er ofte relativt store med rødaktig grunnfarge og er tett behåret på oversiden. I Norge finnes bare to arter. 

Hårmarihøner er en stor gruppe på verdensbasis med mer enn 1050 arter fordelt på 22 slekter (Jadwiszczak & Wegrzynowicz 2003). I Norge finnes bare to arter, kulemarihøne Cynegetis impunctata og tjuefire-prikket marihøne Subcoccinella vigintiquatuorpunctata. Underfamilien skiller seg fra alle andre marihøner på at de er planteetere. Morfologisk er antennene plassert litt lenger fra øynenes innerkant enn hos andre marihøner. Øynene er runde. Hos andre marihøner er øynenes innerkant svakt innbuktet. Hårmarihøner har alltid tett behåret overside og fargen er ofte brunrød. Mange arter har svarte flekker.