Galler av Xestophanes brevitarsis på tepperot.

Tepperotgallvepsen Xestophanes brevitarsis danner galler i stengelen ved rotfestet på tepperot Potentilla erecta. Den har én generasjon i året. I Norge er arten registrert på Østlandet.

Kjennetegn

I Norge er Xestophanes brevitarsis funnet som galler på tepperot. Arten har én generasjon, og larven overvintrer i gallen før den klekker som voksen i juni. Gallene dannes på stengelen nede ved rota og kan være vanskelig å oppdage ettersom tepperot ofte er lavtvoksende og med ei rot som sitter godt nedi torva. Gallen ligner en knoll, men består av flere sammenvokste larvekamre. 

Hunn: Antennene er lys nøttebrune med 13 antenneledd. Tredje antenneledd (F1) er noe lengre enn fjerde antenneledd (F2). Hodet og mellomkroppen er glatt, nøttebrun- til svartfarget. Mesopleuron er glatt og skinnende. Vingene har lysebrune ribber. Mellomkroppen har mer eller mindre komplette notaulier på ryggsiden. Bakkroppen er oransje og med et stort hypopygium. Lengde 1,7–2,0 mm.

Hann: Ligner hunnen, men har 14 antenneledd. Lengde 1,6–1,8 mm.

Galler av Xestophanes brevitarsis på tepperot.

Vertsforhold

Danner galler i stengel av tepperot Potentilla erecta (Retzius in De Geer, 1783).

Utbredelse

Arten er kun registrert på Malmøya (Larvik) i Vestfold og på én lokalitet ved Moss i Østfold.

Lokaliteten på Malmøya hvor galler av Xestophanes brevitarsis ble funnet på tepperot.

Forvekslingsarter

Den skiller seg fra X. potentillae ved at X. brevitarsis har komplette notauli, fjerde tarsomer på baklegg er like lang som bred, og F1 er noe lengre enn F2 på antennene.