Isocolus scabiosae legger egg i stengelen på bl.a. fagerknoppurt Centaurea scabiosa. Gallen kan sees som en oppsvulming av stengelen, der larven inni forpupper seg og overvintrer. I Norge er arten kun rapportert fra kysten av Vestfold.

Kjennetegn

Ofte kan man se små ujevnheter langs stengelen der det skjuler seg galler. Ellers er gallen veldig vanskelig å oppdage før man deler stengelen i to og finner flere larver inni. På eldre stengler kan man finne utgnagshull, men arten er hyppig parasittert så det kan også være andre arter som har gnagd seg ut.

Hunn: Antennene er rødbrune og har 13 antenneledd. Tredje antenneledd er noe kortere enn fjerde antenneledd (F2). Beina er rødbrune, men i likhet med de første leddene i antennene er innerste delen av beina mørkere enn resten. Hodet og mellomkroppen er svart. Ryggsiden har full lengde på notauliene. Mesopleuron har langsgående stripestruktur. Vingene har lyse ribber og jevn behåring. Radialcellen er åpen, og den har en liten aerolet. Bakkroppen er rødbrun til svart, har tydelige adskilte segmenter og er tydelig punktuert. Lengde ca. 2,8–3,3 mm.

Hann: Ligner hunnen, men har 14 antenneledd. Tredje antenneledd er noe bøyd.

Vertsforhold

Galler dannes på fagerknoppurt Centaurea scabiosa

Utbredelse

I Norge er arten kun registrert fra Malmøya i Larvik kommune og fra Hvasser i Tjøme kommune.

Forvekslingsarter

Kan forveksles med Phanacis centaureae som også har galler i stengelen hos knoppurt.