Sandblodbie er den vanligste av de store blodbiene på sandområder og kan opptre i store mengder. Den parasitterer på heisandbie Andrena barbilabris. Sandblodbie er funnet i hele Sør-Norge, men ikke i Trøndelag.