Engblodbie er en vanlig, men sjelden tallrik blodbie som har en vid utbredelse i hele Sør-Norge inkludert Trøndelag. Den parasitterer trolig på skogbåndbie Halictus rubicundus og storjordbie Lasioglossum calceatum. Engblodbie er enkel å kjenne igjen på det kraftige bakhodet.

Vertsarter