Rødknappvepsebie er ikke observert i Norge på mer enn 100 år. Den har trolig forsvunnet fra landet vårt for lang tid tilbake. Arten parasitterer på rødknappsandbie Andrena hattorfiana som selv er meget sjelden.

Vertsart