Belgvepsebie er en meget sjelden art som kun er funnet to steder i Norge i Seljord og Eidsskog. Arten parasitterer på belgsandbie Andrena lathyri, og vil kunne finnes på lokaliteter der verten er tallrik. Belgvepsebie er vært lik kløvervepsebie Nomada striata.

Vertsart

Forvekslingsart