Ertebladskjærerbie er den vanligste av våre bladskjærerbier. Arten fremstår middels stor og er nokså hårete, og hunnen er uten lyse bånd på bakkroppen. Den finnes i hele Sør-Norge opp til Trøndelag, men trolig også lengre nordover. Den besøker mange ulike planter, men kanskje særlig erteplanter. Ertebladskjærerbie hekker gjerne i bakken i tørr sandjord.

Vimeo video: Megachile circumcincta

Ertebladskjærerbie Megachile circumcincta, hunn som ordner reir til larvene sine.

Vimeo video: Megachile circumcincta

Ertebladskjærerbie Megachile circumcincta, hann.

Vimeo video: Coelioxys quadridentatus og Megachile circumcincta

Engkjeglebie Coelioxys quadridentatus, hunn som parasitterer reiret til ertebladskjærerbie Megachile circumcincta, hunn.